Objednací a platební informace

Všeobecné objednací, platební a stornovací podmínky

Rekreační středisko Prudká poskytuje služby klientům na základě objednávky, která může být uskutečněna emailem, formulářem na internetu nebo písemně/faxem. Telefonicky se přijímají pouze nezávazné rezervace. Objednávka je platná jen byl-li termín a rozsah předem odsouhlasen (telefonicky nebo emailem) a zaplacen rezervační poplatek ve stanoveném termínu a výši.

Objednávku lze rozšířit za stejných podmínek, snížení objednávky je možná po vzájemné dohodě a to vždy předem. Ze snížení objednávky vyplývá zpravidla též storno poplatek a nevrácení rezervačního poplatku - viz níže.

Na základě uzavřené objednávky /objednávka a úhrada rezervačního poplatku/ může vystavit dodavatel zálohovou fakturu ve výši cca 50% hodnoty objednaných služeb (tato faktura se nevystavuje u akcí menšího rozsahu, v tom případě je platba hotovostní při příjezdu). Všechny faktury (včetně rezervačních) jsou vystavovány ihned po objednání, zpravidla se 14 denní splatností. V případě pozdní úhrady se rezervace ruší.
Doplatek všech akcí je vždy hotovostně na místě.
Platba doplatku na fakturu je možná, musí být však uhrazená 2 dny před nástupem.

Cena za pobyt je vždy uvedena v rezervační faktuře a je platná pro příslušný pobyt i v případě vydání nového ceníku. Potvrzení o úhradě/platnosti rezervace zasíláme na vyžádání emailem.

Objednaný typ ubytování je uveden v rezervační faktuře, rozdělení a počet objektů stanovuje provozovatel strřediska dle aktuálního počtu osob (v případě skupin). Není možné vyžadovat změnu typu ubytování po příjezdu. Ubytovací objetky jsou rozmístěny v areálu a nemusí na sebe navazovat stejným typem ubytování. Přesnou skladbu pokojů můžeme oznámit 2 dny před nástupem na vyžádání.

Pro správné vystavení příslušných plateb je nutné, aby objednavatel vždy přesně formuloval potřebné náležitosti /název a adresa odběratele,identifikační znaky apod./. V případě,že tyto nebudou správné, popř. bude se z jiných důvodů muset vystavovat nový doklad, učiní tak dodavatel za poplatek 100.-Kč za každý takový doklad.

A: REZERVAČNÍ POPLATEK

je účtován rezervační fakturou ihned po závazném objednání a bude odečten od závěrečného účtu v případě uskutečněného pobytu a to za příslušný počet osob, které se pobytu zúčastní (rozdíl mezi zaplaceným a odečítaným RP je nevratný).
Zaplacený rezervační poplatek je vždy nevratný a to i v případě nekonání akce, nenastoupení, nevyužití služeb nebo zrušení pobytu.
Pro krátkodobé pobyty činí rez.poplatek 100,-/osobu, pro týdenní pobyty a pobyty v hlavní sezoně činí 300,- Kč/osobu.

B: STORNO POPLATKY

Snížit počet lůžek lze v době nad 30 dnů od začátku pobytu, maximálně 10% z objednávky. Za takto odhlášená lůžka bude rez. poplatek ve vyučtování pobytu vrácen.
V době kratší je při snížení počtu osob rez. poplatek nevratný.


Pro pobyty se zaplacenou zálohou, částečnou nebo plnou cenou předem činí storno při zrušení více než 14 dnů před pobytem 50% z celkové ceny pobytu, v době kratší 100% celkové ceny pobytu.

Ubytovací řád

Příjezd a ubytovaní je v nástupní den k dispozici od 16 do 20 hodin (skupiny začínající obědem od 10 hodin bez možnosti ubytování). Ubytování v poslední den pobytu a odjezd do 10 hodin. Zavazadla je možné kdykoliv uschovat. Společenské místnosti v přijezdový a odjezdový den jsou k dispozici dle aktuálního provozu ve středisku a slouží všem ubytovaným skupinám. Spol. místnosti pro výhradní používání je nutné objednat předem a jsou k dispozici od 14 hodin v nástupní den, do 12 hodin poslední den.

Po příjezdu se dostavte na recepci, kde: je nutné předat seznam ubytovaných osob (jméno, adresa, dat.narození), zaplatit objednané služby (uhradit vyúčtování rezervačních faktur) a případné poplatky ( z přechod. ubytování, parkovací). Po vyřízení všech formalit budou předané klíče od objektů (skládá se kauce 100-1000 Kč, která je vratná poslední den pobytu po kontrole objektů).

U skupin vyřizuje veškeré formality pouze osoba, která pobyt objednávala (včetně vyúčtování, předávání klíčů atd). Nikomu jinému ve skupině nebudou klíče vydány!

Ubytovací objekty jsou rozděleny dle typu. Domky a chaty ve stejné kategorii nemusí být vždy umístěny přímo vedle sebe. Areál je rozsáhlý a není vždy technicky možné všechny osoby skupiny ubytovat přímo vedle sebe.

Všechny ubytovací objekty jsou vybaveny lůžkovinami s příslušným povlečením. Průběžný úklid uvnitř objektů si provádí zákazník sám. Zajišťujeme denní úklid všech sociálních zař. (wc, umyvadla, sprchy).

Pobyt psů není povolen!

V hlavní budově a budově II není povolen vstup do pokojů s venkovní obuví.

Poslední den pobytu zákazník předává objekty v řádném stavu, tzn.čisté, bez odpadků a škod na majetku. Případné škody se hradí hotovostně na místě.
Chaty Koliba+kemp mají společné sprchy na mincovní automaty (10 Kč).

Vytápění objektů: budovy a domky jsou v topné sezoně běžně vytápěny, chaty Koliba nelze vytápět. Mimo topnou sezonu (většinou květen-srpen) se objekty nevytápějí, je možné sjednat vytápění za příplatek.

Stravování v ceně pobytů : polopenze (večeře, snídaně), plná penze - celodenní (snídaně, oběd, večeře) První den se poskytuje večeře, poslední den snídaně (u plné penze oběd). Je možné si v objednávce přiobjednat jídla k pobytu první a poslední den (většinou oběd) za zvýhodněnou cenu. Balíčky místo obědu si zajistěte přímo v objednávce, na místě potom nejpozději do 12. hodiny předchozího pracovního dne. Stravování probíhá samoobslužně v jídelně hlavní budovy. Doba výdeje: snídaně 7,30 -9,00 obědy 12,30 -13,30 večeře 17,30 - 18,30. Dobu výdeje v sezoně není možné měnit. V mimosezoně v rámci dohody. Pokud zákazník neodebere objednané stravování ve stanovených časech, strava nebude dodatečně vydána a ztrácí na ni nárok !

Pro skupinové pobyty v rámci zvýhodněného ceníku (netýká se dětských akcí) platí doplňující podmínky a informace - více na stránce skupinové akce