Všeobecné objednací, platební a stornovací podmínky

Rekreační středisko Prudká poskytuje služby klientům na základě objednávky, která může být uskutečněna emailem, formulářem na internetu nebo písemně/faxem. Telefonicky se přijímají pouze nezávazné rezervace. Objednávka je platná jen byl-li termín a rozsah předem odsouhlasen (telefonicky nebo emailem) a zaplacen rezervační poplatek ve stanoveném termínu a výši.

Objednávku lze rozšířit za stejných podmínek, snížení objednávky je možná po vzájemné dohodě a to vždy předem. Ze snížení objednávky vyplývá zpravidla též storno poplatek a nevrácení rezervačního poplatku - viz níže.

Na základě uzavřené objednávky /objednávka a úhrada rezervačního poplatku/ může vystavit dodavatel zálohovou fakturu ve výši cca 50% hodnoty objednaných služeb (tato faktura se nevystavuje u akcí menšího rozsahu, v tom případě je platba hotovostní při příjezdu). Všechny faktury (včetně rezervačních) jsou vystavovány ihned po objednání, zpravidla se 14 denní splatností. V případě pozdní úhrady se rezervace ruší.
Doplatek všech akcí je vždy hotovostně na místě.
Platba doplatku na fakturu je možná, musí být však uhrazená 2 dny před nástupem.

Cena za pobyt je vždy uvedena v rezervační faktuře a je platná pro příslušný pobyt i v případě vydání nového ceníku. Potvrzení o úhradě/platnosti rezervace zasíláme na vyžádání emailem.

Objednaný typ ubytování je uveden v rezervační faktuře, rozdělení a počet objektů stanovuje provozovatel střediska dle aktuálního počtu osob (v případě skupin). Není možné vyžadovat změnu typu ubytování po příjezdu. Přesnou skladbu pokojů můžeme oznámit 2 dny před nástupem na vyžádání.

A: REZERVAČNÍ POPLATEK

je účtován rezervační fakturou ihned po závazném objednání a bude odečten od závěrečného účtu v případě uskutečněného pobytu a to za příslušný počet osob, které se pobytu zúčastní (rozdíl mezi zaplaceným a odečítaným RP je nevratný).
Zaplacený rezervační poplatek je vždy nevratný a to i v případě nekonání akce, nenastoupení, nevyužití služeb nebo zrušení pobytu.
Pro krátkodobé pobyty činí rez.poplatek 100,-/osobu/noc, pro týdenní pobyty a pobyty v hlavní sezoně činí 300 - 500,- Kč/osobu/pobyt

B: STORNO POPLATKY

krátkodobé pobyty (1-5 nocí)

Snížit počet lůžek lze v době nad 30 dnů od začátku pobytu, maximálně 10% z objednávky. Za takto odhlášená lůžka/osoby bude rez. poplatek ve vyučtování pobytu vrácen.
V době kratší je rezervační poplatek nevratný.

týdenní pobyty (6 + nocí)

Snížit počet lůžek lze v době nad 60 dnů od začátku pobytu, maximálně 10% z objednávky. Za takto odhlášená lůžka/osoby bude rez. poplatek ve vyučtování pobytu vrácen.
V době kratší je rezervační poplatek nevratný.Předpověď počasí


Počasí Brno