Turistické trasy

popsané trasy jsou značeny v turistické mapě.

Vycházkové trasy pro pěší:

Doubravník

(středisková obec s možností nákupu v místním supermarketku, pošta, trafika a milovníci historie ocení jedinečný gotický kostel s hrobkou pánů z Pernštejna a hrabat Mitrovských)

Nejkratší cesta

- Vyrazíte za mostem po silnici doleva, na rozcestí u hájenky se vydáte doleva. Krásným údolím podél řeky dorazíte do roztomilého městečka Doubravníku.

Cesta delší, ale o to zajímavější

- Z Prudké vyrazíte doprava, před dřevěným mostem se napojíte na červenou značku, půjdete 2 KM a dorazíte k železničnímu přejezdu u Borače, kde se dáte protisměrně vpravo po značce zelené stoupáním přes CHKO Pláňava a dostanete se po 4 KM do Doubravníka.

Trasa krátká, ale pro náročnější

- Za recepcí se vydáte k plotu a za ním lesem doleva prudkým stoupáním. Po hřebenu Sokolí skály půjdete zhruba 1 KM rovně, na rozcestí neodbočíte, půjdete dále k louce, kde se dáte doprava a volným sestupem narazíte na první domy a silnici vedoucí na náměstí Doubravníku

Nedvědice

(nejznámější atrakcí hrad Pernštejn, středisková obec, nákupní možnosti, nádraží, pošta, BANKOMAT)

Nejkratší a nejméně náročná cesta

Vydáte se z Prudké po červené značce proti proudu řeky, po 3 KM dojdete do Doubravníka, stále po červené pokračujete do Černvíru (2KM), držíte se stále červené barvičky a po 2 KM se ocitnete v Nedvědici.

Náročnější cesta

Z Doubravníka se vydáte stoupáním po zelené, dorazíte do Sejřku (3KM), stále po zelené pokračujete přes Mansberk do Nedvědice (2KM).

Hrad Pernštejn (z Nedvědice)

V Nedvědici (nebo z nádraží) se napojíte na žlutou značku a po 2KM Vás čeká potěšení z jednoho z nejkrásnějších hradů u nás (cesta nejprve po silnici, dále kamenitou cestou lesem do kopce k hradu).

Běleč

(cestou uvidíte nově zbudovaný vodovod z Vírské přehrady, pomníček padlých hrdinů...)

Cesta jediná

Z Prudké za mostem se dáte vlevo a na rozcestí u hájenky vpravo mírným stoupáním 2KM do Bělče.

Křížovice

V Křížovicích je kromě klasické vesnice s historickými staveními k vidění i známá GALERIE Z RUKY, která má kromě zajímavých výstavních vnitřních prostor také venkovní atrakce zejména pro děti - vše přírodní, vyřezávané z dřeva.

Cesta schůdnější

Z Bělče se vydáte od samoobsluhy vlevo do Křeptova (1KM), dále pokračujete po žluté 2 KM do Křížovic.

Cesta náročnější

Z Doubravníka (rozcestí u přejezdů) vyrazíte po modré značce strmým stoupáním 2,5 KM přímo do Křížovic.

Borač

Z Prudké od rozcestí před dřevěným mostem (od zastávky) po červené značce 2KM do Borače. Zpět buď stejnou cestou nebo přes Doubravník (viz cesta delší…)

Lomnice u Tišnova

Městys Lomnice má od roku 1990 vyhlášenou městskou památkovou zónu. V Seznamu nemovitých kulturních památek je pzapsáno 15 významných památek:

 

a Veselský Chlum

Z Prudké přes most vlevo proti proudu Svratky okolo mlýna k hájence na rozcestí, odtud vpravo po silnici mírným stoupáním přes Běleč a Ochoz do Lomnice u Tišnova (6 km).

Po prohlídce městečka po zelené značce stoupáním přes Veselí a Veselský Chlum a dále sestupem do Borače (4 km). Z Borače proti proudu Svratky po červené značce na Prudkou (2 km).

Malý okruh přes Veselský Chlum

Z Prudké do Bělče, dále rovně po silnici do Ochozu 1 KM, odtud pokračujete vpravo po žluté značce přes Veselský Chlum 3 KM do Veselí a dále po zelené sestupem 2 KM do Borače.

Rozhledna Klucanina - Tišnov

Cesta přírodou (20 KM)

Z Prudké po červené značce do Borače, odtud po zelené přes Veselí do Lomnice, dále po modré přes Šerkovice, Lomničku a Tišnov přímo na rozhlednu Klucanina.

Cesta rovnější (14 KM)

Z Prudké po červené značce přes Borač, Štěpánovice do Tišnova /centra/ a dále po modré na rozhlednu (Klucanina/Železné).

Cesta nejrychlejší

Vlakem do Tišnova a po modré značce na rozhlednu (3 KM).

Předklášteří - Porta Coeli

Porta coeli (Brána nebes) je ženský cisterciácký klášter ze 13. století, ve kterém i v dnešní době žije komunita sester cisterciaček. Proslavenými dominantami tohoto kláštera jsou bohatě zdobený gotický portál v západním průčelí románsko-gotické baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kapitulní síň a křížová chodba. Tyto unikátní umělecké skvosty jsou přístupné celoročně.
V areálu kláštera se nachází Podhorácké muzeum, ve kterém mohou návštěvníci shlédnout stálou expozici s názvem "Dějiny a současnost kláštera Porta coeli". Při prohlídce kláštera s průvodcem se účastník seznámí s nejzajímavějšími místy jako jsou bazilika s proslaveným portálem, křížová chodba s rajskou zahradou nebo kapitulní síň.
Další zajímavá expozice se věnuje paleontologie a mineralogii (zvláštní část tvoří "Minerály na Tišnovsku").

Velmi pěkná cesta je po červené značce podél řeky (polními cestami a částečně krajem lesa), poté pěší lávkou přes Svratku u Předklášteří (8 km). Další možnost je vlakem do Tišnova a pěšky 2 km.

Pamětihodnosti v okolí MIKROREGIONU PERŠTEJNSKO >>>

Další tipy na výlet a vycházky u nás >>>

Region Tišnovsko - ucelená spádová oblast, zajímavosti, výlety, příroda, cykloturistika >>>

 

Cyklotrasy

Kolem střediska je značená cyklotrasa č.1 - vede z Brna přes Tišnov, Lomnici, Běleč, Prudká, Doubravník, Nedvědice a dále na vysočinu.

Nebo je možné použít zkratku z Tišnova přes Štěpánovice, Borač na Prudkou (rovná cesta bez převýšení).

 

Trasy kombinované s VLAKEM

směr Žďár nad Sázavou

Doubravník (1.zastávka)

  • Gotický kostel s hrobkou Mistrovských z Pernštejna

Nedvědice (2.zastávka)

  • Hrad Pernštejn

Věžná (3.zastávka)

Odtud po žluté značce okolo obce Věžná 1 KM a dále Smrček 3 KM

a dále na hrad Pernštejn 1 KM, dále po žluté do Nedvědice 2 KM.

Rožná (4. zastávka)

Po žluté přes Mitrov do Habří, dále po modré do Věžné...

  • WESTERN CITY Šiklův Mlýn– z Rožné po silničce přes Dolní Rožínku do Blažkova a dále již po značení směr Western (celkem 8 KM)

Rozsochy (6. zastávka)

  • Domanínský rybník – viz mapa

Bystřice nad Pernštejnem (7. zastávka)

  • Karasín – sportovní centrum, rozhledna (4 km z Bystřice)

Nové Město na Moravě (9. zastávka)

  • Zuberský rybník : Z města směr Zubří 3 KM

  • Tři Studně - rekreační oblast, z Nového Města 5 Km

 

směr Tišnov

Borač (1. zastávka)

viz turistické trasy

Tišnov (3. zastávka)

Turistické trasy, město s nákupními možnostmi, poštou, spořitelnou, bankomaty atd…

  • Rozhledna Klucanina (otevřeno nonstop – vstup zdarma)

  • Porta Coeli - cisterciáckého kláštera Porta coeli (v překladu Brána nebes), který se nachází v Předklášteří u Tišnova. Historie tohoto místa smíření člověka s Bohem se začala psát již v roce 1233. I dnes zde žije komunita sester cisterciaček.

Z Tišnova 2 KM po modré značce (nejblíž se dostanete z vlakového nádraží)

Čebín (2.zastávka z Tišnova směr Brno)

Z nádraží asi 4 KM pozvolným stoupáním. Otevřeno duben-říjen: SO+NE 11-17 hod.Předpověď počasí


Počasí Brno